Wat is D-mannose? Werking & bijwerkingen | Vitamines.com (2024)

D mannose is een natuurlijk soort suiker dat voorkomt in het lichaam en in verschillende soorten fruit en groenten. Het is in de afgelopen jaren populair geworden voor het voorkomen en behandelen van blaasontstekingen vanwege zijn vermogen om te voorkomen dat schadelijke bacteriën zich hechten aan de blaas. In dit artikel leer je alles over D-Mannose, het gebruik, de bijwerkingen en meer.

Inhoud van dit artikel

D-mannose: wat is het?

D-mannose, ook bekend als mannose, is een eenvoudige suiker die van nature in het lichaam wordt gevormd door zijn naaste suikerverwant, glucose. Het komt ook voor in fruit zoals veenbessen, appels, sinaasappels en perziken, en in groenten zoals sperziebonen, broccoli, kool en tomaten.

Wat is D-mannose? Werking & bijwerkingen | Vitamines.com (1)

Hoewel het van nature voorkomt in het lichaam en in bepaalde planten, is het moeilijk om via voeding voldoende therapeutische hoeveelheid binnen te krijgen om blaasontstekingen effectief te behandelen of te voorkomen. Daarom wordt het aanbevolen in supplement- of poedervorm voor behandeling.

D-mannose werking bij blaasontstekingen

Uit onderzoek blijkt dat 90% van de blaasontstekingen wordt veroorzaakt doordat E.coli-bacteriën de blaas binnendringen, zich hechten aan cellen en groeien tot het punt waarop een infectie ontstaat. Onderzoekers hebben ook ontdekt dat D-mannose eerst door de nieren wordt verwerkt voordat het via de blaas het lichaam verlaat.

Wetenschappers denken dat deze uitscheiding van D-mannose via de blaas kan helpen om blaasontstekingen te voorkomen en te behandelen. Hoe? Men denkt dat E. coli-bacteriën zich tijdens hun passage door de blaas hechten aan de D-mannose moleculen, waardoor ze niet kunnen hechten aan gezonde cellen en een infectie veroorzaken.

Wetenschappers denken dat D-mannose blaasontstekingen kan voorkomen.

In de praktijk worden schadelijke bacteriën die verantwoordelijk zijn voor blaasontstekingen dan succesvol uit het lichaam gespoeld via de urine, terwijl ze vastzitten aan D-mannose moleculen.

Voordelen van D-mannose supplementen

Traditioneel worden blaasontstekingen gedurende zes maanden met antibiotica behandeld. Iemand die lijdt aan terugkerende infecties kan gemakkelijk resistent worden tegen voortdurende behandeling met antibiotica. Mannose daarentegen is een natuurlijk voedingssupplement waartegen het lichaam zelden resistent wordt.

D mannose kan daarom worden beschouwd als een grote stap voorwaarts voor de duizenden mensen per jaar die worden gediagnosticeerd met blaasontstekingen.

Kan D-mannose poeder blaasontsteking voorkomen?

In een onderzoek uit 2014 onderzochten onderzoekers of D mannose poeder zou kunnen helpen bij het voorkomen van terugkerende blaasontstekingen. In totaal kregen 308 vrouwen met een geschiedenis van terugkerende blaasontstekingen eerst een week lang een antibioticakuur.

Zes maanden lang kregen sommige vrouwen alleen D mannose poeder, terwijl anderen antibiotica bleven nemen en de derde groep vrouwen geen behandeling kreeg.

Tijdens de vervolgperiode van zes maanden meldden de twee groepen vrouwen die D mannose poeder of antibiotica bleven gebruiken een veel lager percentage terugkerende blaasontstekingen dan de vrouwen die geen behandeling kregen.

Wat is D-mannose? Werking & bijwerkingen | Vitamines.com (3)

In welke voeding zit D-mannose?

D-mannose is een natuurlijke suiker die je in een aantal soorten fruit en groenten kunt vinden:

  • Cranberries: Deze kleine rode vruchten zijn waarschijnlijk de bekendste bron van D-mannose en zijn al lang populair in de preventie en behandeling van urineweginfecties.
  • Appels: Naast een overvloed aan andere gezondheidsvoordelen, bevatten appels ook een goede hoeveelheid D-mannose.
  • Perziken: Perziken zijn een andere fruitbron van D-mannose. Geniet van hen in hun geheel of in smoothies voor een zoete D-mannose boost.
  • Sinaasappels: Sinaasappels zijn rijk aan vitamine C en bevatten ook D-mannose.
  • Bepaalde groenten: Groenten zoals broccoli, tomaten en sperziebonen bevatten ook D-mannose.

Tot slot wordt D-mannose wordt ook nog gevonden in andere voedingsmiddelen zoals zeewier en aloe vera.

Hoewel deze voedingsmiddelen D-mannose bevatten, kan het moeilijk zijn om voldoende D-mannose binnen te krijgen via voeding alleen, vooral voor therapeutische doeleinden. Daarom kan het nuttig zijn om D-mannose in supplementvorm te overwegen, vooral voor mensen die gevoelig zijn voor urineweginfecties.

Welke D-mannose bijwerkingen zijn bekend?

Van D-Mannose is bekend dat het weinig tot geen bijwerkingen heeft, maar een klein percentage van de vrouwen heeft tijdelijke diarree ervaren na het starten met een dagelijks supplement.

Omdat het een natuurlijke suiker is en de bloedsuikerspiegel kan veranderen, is het ook aan te raden dat mensen met diabetes met hun arts overleggen voordat ze D-mannose gebruiken.

Wat is D-mannose? Werking & bijwerkingen | Vitamines.com (4)

Het betekent overigens niet dat mensen met diabetes geen D-mannose kunnen gebruiken, alleen dat hun arts de bloedsuikerspiegel een paar maanden in de gaten wil houden als ze beginnen met het gebruik van de supplementen.

Bovendien is D Mannose nog niet goedgekeurd voor gebruik door kinderen of aanstaande moeders.

Hoeveel D-mannose moet je innemen?

Hoewel D-mannose als een veilig supplement wordt beschouwd omdat het van nature in het lichaam wordt aangemaakt en ook in eetbare planten voorkomt, is de hoogste aanbevolen dagelijkse dosis twee of drie gram per dag, volgens de hoeveelheden die in onderzoeken zijn gebruikt.

Van D-mannose supplementen is aangetoond dat het pijn in de blaas, urinaire frequentie, aandrang en een branderig gevoel in de urinebuis kan verminderen. De perfecte dosis D-mannose voorkomt dat bacteriën zich hechten aan de blaas, en het alkaliserende calcium helpt een gezonde pH-balans in de vagin* te behouden.

Veelgestelde vragen over D mannose

Hoe lang duurt het voordat D-mannose werkt?

Het tijdsbestek waarin D-mannose effectief wordt, varieert afhankelijk van de individuele omstandigheden, waaronder de ernst van de infectie en de algehele gezondheidstoestand van de persoon. Over het algemeen merken mensen echter verbetering binnen de eerste 24 tot 48 uur na inname.

Het is essentieel om te blijven hydrateren en de dosering zoals aanbevolen door de zorgverlener te volgen om de maximale effectiviteit te bereiken. Bij terugkerende infecties kan preventief gebruik van D-mannose op de langere termijn ook nuttig zijn. Het is altijd raadzaam om medisch advies in te winnen bij aanhoudende symptomen.

Wat is beter: cranberry of D-mannose?

Zowel cranberry als D-mannose worden vaak gebruikt om urineweginfecties te voorkomen. Hoewel beiden bewezen effectief zijn, tonen sommige studies aan dat D-mannose mogelijk efficiënter is dan cranberry, vooral voor mensen met terugkerende infecties.

D-mannose werkt door te voorkomen dat E. coli-bacteriën zich aan de blaaswanden hechten, terwijl cranberries de urinewegen zuurder maken, wat een omgeving creëert die ongunstig is voor bacteriën. Het is belangrijk om een arts te raadplegen bij het kiezen van de beste optie voor individuele gezondheidsbehoeften.

Wat is D-mannose? Werking & bijwerkingen | Vitamines.com (5)

Is D-mannose gevaarlijk?

Nee, D-mannose wordt niet als gevaarlijk beschouwd voor de meeste volwassenen, wanneer het correct wordt gebruikt. Het is een natuurlijke suiker die in kleine hoeveelheden in het lichaam en in bepaalde soorten fruit voorkomt. Desalniettemin kan het in sommige gevallen bijwerkingen veroorzaken, zoals diarree of een opgeblazen gevoel.

Mensen met diabetes of andere gezondheidsaandoeningen die de bloedsuikerspiegel beïnvloeden, moeten een arts raadplegen voordat ze D-mannose gebruiken, aangezien het de bloedsuikerspiegel kan beïnvloeden.

Kan je teveel D-mannose nemen?

Hoewel D-mannose een veilig supplement is, is het mogelijk om er teveel van in te nemen, vooral als de aanbevolen dosering wordt overschreden. Overmatige inname van D-mannose kan leiden tot ongewenste bijwerkingen zoals diarree, opgeblazen gevoel of problemen met de bloedsuikerspiegel, vooral bij mensen met diabetes.

Conclusie

Hoewel het onderzoek nog gaande is, lijken de resultaten steeds positiever dat een dagelijks D mannose supplement niet alleen blaasontstekingssymptomen kan verlichten tijdens een actieve infectie, maar ook terugkerende infecties kan voorkomen.

Let wel, het is altijd aan te raden om met je arts te overleggen voordat je met een nieuw supplement begint. Maar omdat D Mannose de bloedsuikerspiegel kan veranderen, is het sterk aan te raden dat vooral diabetici van tevoren met hun arts overleggen.

Bronnen

D-mannose: wat is het?

D-mannose is een natuurlijke substantie, een fundamentele enkelvoudige suiker. Deze suiker, bekend om zijn aangename smaak, is zowel in de natuur te vinden als wordt het in het menselijk lichaam aangemaakt.

D-mannose is vaak in kleine hoeveelheden aanwezig in bepaalde vruchten, zoals ananas, cranberries en diverse bessensoorten. Het wordt verkregen door extractie uit natuurlijke bronnen zoals hout van beuken en berken. Als monosacharide verschijnt D-mannose als een wit, poedervormig suiker.

Waar wordt D-mannose opgenomen?

D-mannose, een zes-koolstofsuiker en een isomeer van dextrose, onderscheidt zich van dextrose door de positie van de hydroxylgroep op de tweede koolstof. Het wordt voornamelijk geproduceerd uit glucose, met behulp van het enzym fosfomannose isomerase (PMI).

Supplementen met D-mannose worden opgenomen in het maagdarmstelsel. In het lichaam dient D-mannose voor de glycosylering van eiwitten en voor de activatie van fibroblasten. De aanwezigheid in het bloed is relatief klein, ongeveer 100 maal minder dan die van glucose.

Dosering

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid staat duidelijk vermeld op het etiket, inclusief de waarschuwing om deze dosis niet te overschrijden.

De fabrikant garandeert dat de voorgeschreven dagelijkse dosis veilig is in combinatie met een normaal dieet. Volg altijd de aanbevolen dosering, tenzij een arts of therapeut anders adviseert.

Bijwerkingen

Voedingssupplementen zijn doorgaans veilig in gebruik en veroorzaken zelden bijwerkingen. Echter, in sommige gevallen kan men een mild ongewenst effect ondervinden.

Indien er sprake is van een ernstige bijwerking, stop dan onmiddellijk het gebruik van het supplement en informeer zowel de fabrikant als Lareb, het nationale centrum voor bijwerkingen.

Wat is D-mannose? Werking & bijwerkingen | Vitamines.com (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated:

Views: 6377

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.