Stroomlijn interne communicatie met Connect - Harry HR (2024)

Ervaar de transformatie van werkplekcommunicatie met Connect. Stroomlijn de informatiestroom, feedback verzamelenen verhoog moeiteloos de betrokkenheid.

Vraag een demo aan

Stroomlijn interne communicatie met Connect - Harry HR (1)

Stroomlijn interne communicatie met Connect - Harry HR (2)

Communicatie-efficiëntie maximaliseren

Ontdek de transformerende kracht van gestroomlijnde communicatie met Connect. Verhoog de efficiëntie en samenwerking binnen uw organisatie terwijl u waardevolle inzichten verkrijgt in uw communicatiedynamiek.

Inzichten in verfijnde interne communicatie

Begrijp precies wie je bereikt en wie niet, zodat je gerichte strategieën kunt ontwikkelen voor betere interne communicatie.

Stroomlijn interne communicatie met Connect - Harry HR (3)

Interactieve hub voor samenwerking

Start dynamische conversaties en samenwerking tussen collega's in een op sociale media geïnspireerd platform.

Stroomlijn interne communicatie met Connect - Harry HR (4)

Crisiscommunicatie

Verspreid cruciale updates onmiddellijk naar alle of specifieke werknemers.

Stroomlijn interne communicatie met Connect - Harry HR (5)

Strategische analyse

Zet strategieën om in onderwerpen voor inzichtelijke analyses.

Stroomlijn interne communicatie met Connect - Harry HR (6)

Instant Messaging

Communiceer met collega's en teams via instant messaging functies.

Stroomlijn interne communicatie met Connect - Harry HR (7)

Met Connect

Zonder Connect

Met Connect

Zonder Connect

Uw hele personeelsbestand bereiken vanaf één platform?

Informatie aanvragen

Houd je publiek op één lijn

Bereik moeiteloos de juiste werknemers op het juiste moment met onze functie Automatisch publiek opbouwen. Zeg vaarwel tegen handmatig lijstbeheer, want de doelgroepen onderhouden zichzelf en zorgen voor naadloze communicatie zonder gedoe.

Geautomatiseerde segmentatie

Vereenvoudig communicatie doelgerichtheid met geautomatiseerde segmentatie op basis van werknemerskenmerken.

Workflow-integratie

Integreer Audience Builder naadloos in je bestaande workflow, stroomlijn communicatieprocessen en maximaliseer de efficiëntie.

Zelf onderhoudend publiek

Zorg voor nauwkeurigheid en relevantie omdat doelgroepen automatisch worden bijgewerkt op basis van wijzigingen in personeelsgegevens, zodat handmatig lijstbeheer niet meer nodig is.

Gerichte communicatie

Stem berichten af op specifieke werknemerskenmerken voor effectievere communicatiestrategieën.

Je teams overal bereiken?

Betrek je team naadloos op meerdere platforms en apparaten voor een uitgebreid communicatiebereik en impact.

Mobiele toegankelijkheid

Bereik werknemers onderweg met onze iOS- en Android-apps voor gemakkelijke communicatie, altijd en overal.

Compatibiliteit met meerdere platforms

Zorg voor naadloze interactie op alle apparaten en browsers, van desktop tot mobiel, voor verbeterde toegankelijkheid.

Dynamische displays

Gebruik tv-schermen met Google Cast-integratie voor dynamische in-company uitzendingen en visuele communicatie.

Directe meldingen

Houd werknemers op de hoogte met directe e-mail- en pushmeldingen voor tijdige updates en aankondigingen.

Optimaliseer beslissingen met slimme inzichten

Verbeter je besluitvormingsproces met onze functie Clever Insights. Krijg waardevolle datagedreven inzichten in werknemersbetrokkenheid, communicatie-effectiviteit en organisatorische trends voor geïnformeerde strategische beslissingen.

Betrokkenheidscijfers

Begrijp hoe uw communicatie-inspanningen de betrokkenheid en tevredenheid van uw werknemers beïnvloeden.

Doeltreffendheid van communicatie

Beoordeel het succes van je berichtgevingsstrategieën en optimaliseer voor betere resultaten.

Organisatorische trends

Blijf de curve voor door opkomende patronen en verschuivingen binnen uw personeelsbestand te identificeren.

Persoonlijke rapporten

Ontvang rapporten op maat voor uw HR-behoeften, met bruikbare inzichten voor strategische besluitvorming.

Soepele integratie met uw HR-infrastructuur

Harry HR - Loyalty integreert naadloos met toonaangevende HR-platforms zoals Workday en ADP, zodat elke medewerker op tijd wordt gecommuniceerd tijdens zijn reis, van onboarding naar offboarding. Gebruik de kracht van connectiviteit voor een samenhangende en boeiende persoonlijke werknemerservaring.

Brochure Platform aanvragen

Vraag een demo aan

Stroomlijn interne communicatie met Connect - Harry HR (8)

Stroomlijn interne communicatie met Connect - Harry HR (9)

Overzicht Functionaliteiten
Harry HR - Connect

Ontdek de krachtige functionaliteiten van Harry HR - Connect, ontworpen om interne communicatie te stroomlijnen en de samenwerking binnen je organisatie te verbeteren. Van instant messaging tot topic tagging, ontgrendel een suite van tools op maat om de ervaring van uw medewerkers te optimaliseren.

Sociaal Connect

Stimuleer de samenwerking met een intern social media-platform.

Gerichte communicatie

Stuur berichten op maat met behulp van geautomatiseerde lijsten.

Omnichannel

Bereik medewerkers naadloos via verschillende kanalen.

Instant Messaging

Stimuleer snelle en veilige communicatie via 1:1 en groepschats.

Merkontwerp

Vertaal de identiteit van de organisatie naar interne communicatie en zorg voor consistentie.

Dringende zaken

Waarschuw snel de juiste medewerkers zodat kritieke updates tijdig worden uitgevoerd.

Strategische campagnes

Stem interne communicatie af op initiatieven van de organisatie en meet de impact ervan.

Toegankelijke Rapportages

Verkrijg inzicht in het bereik en het sentiment van communicatie en stuur aan op bruikbare resultaten.

Vertaling van inhoud

Bereik werknemers in hun voorkeurstaal met AI-gestuurde vertaalfuncties.

Algemene vragen

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over Harry HR - Loyalty in onze Algemene Vragen sectie. Ontdek essentiële informatie om je inzicht te vergroten en je ervaring met ons platform te optimaliseren.

Hoe kan mijn organisatie profiteren van Connect?

Harry HR - Connect helpt bij het stroomlijnen van interne communicatie, het betrekken van medewerkers en het verkrijgen van inzichten voor een betere medewerkerservaring.

Is Connect compatibel met ons bestaande HR-systeem?
Ondersteunt Connect meerdere talen?
Hoe veilig is communicatie op Connect?
Kan ik me richten op specifieke groepen werknemers met bepaalde berichten?

Technische vragen

Ontdek de technische aspecten van Harry HR - Loyalty in onze Technische Vragen sectie. Krijg inzicht in systeemvereisten, beveiligingsmaatregelen en integratiemogelijkheden om je ervaring met ons platform te optimaliseren.

Hoe wordt de veiligheid van gegevens gewaarborgd op Connect?

De beveiliging van gegevens op Harry HR - Measure wordt gewaarborgd door verschillende maatregelen, waaronder versleuteling van gegevens tijdens het transport en in rust, rolgebaseerde toegangscontroles en regelmatige beveiligingsaudits.

Ondersteunt Connect single sign-on (SSO) integratie?
Welke soorten integraties zijn beschikbaar voor Connect?
Kan ik Connect gebruiken op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets?
Hoe wordt de beschikbaarheid en uptime van Connect gegarandeerd?

Vragen over facturering

Bekijk vragen over facturering in onze sectie Vragen over facturering. Krijg meer duidelijkheid over abonnementen, betaalmethoden en factureringscycli om je Harry HR - Loyalty account effectief te beheren.

Wat zijn de beschikbare abonnementen voor Harry HR?

Harry HR biedt verschillende abonnementsformules om tegemoet te komen aan verschillende behoeften van organisaties, waaronder maandelijkse en jaarlijkse opties met verschillende niveaus van functies en ondersteuning. Neem contact met ons op voor meer informatie en om een persoonlijke offerte aan te vragen voor jouw organisatie.

Welke betalingsmethoden accepteert Harry HR?
Hoe vaak word ik gefactureerd voor mijn Harry HR abonnement?
Stroomlijn interne communicatie met Connect - Harry HR (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated:

Views: 6425

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.